Looming hostel pakub Tartu külalistele omanäolist ja hubast majutuskogemust, inspiratsiooni ja suhtluskeskkonda.

Hostel majandab kesktlikke põhimõtteid järgides ning ärgitab oma külalisi ja kogukonnaliikmeid kaasa mõtlema ja nägema võimalusi, kuidas jätkusuutlikult ja keskkonnaga arvestavalt toimida.

Väärtustame taaskasutust ja mõistlikku suhtumist meile kättesaadavatesse ressurissidesse. Oma tegevusega soovime vähendada nii enda kui ka meie külastajate ökoloogilist jalajälge.

Kestlike teguviiside rakendamisel lähtume järgnevast:

  • 90% meie hostelis leiduvast mööblist pärineb taaskasutuspoodidest, on ümbertöödeldud või ehitatud taaskasutatud materjalidest.
  • Koristamisel kasutame ökoloogilisi ja keskkonnasõbralikke tooteid või äädikalahust.
  • Peseme oma voodipesu majasiseselt kasutades bioloogilisi puhastusvahendeid, mis sobivad ka allergikutele.
  • Me ei triigi oma voodipesu – pigem jätame selle sirguma pesunöörile.
  • Hommikusööki pakume vaid gruppidele ja ettetellimisel. Igapäevaselt saab endale hommikusöögiks osta “tee ise” pudru- või müslikombo. Hosteli hommikusöök on alati taimne!
  • Hostelis tekkinud prügi sorteerime külaliste abiga olmeprügiks, pakendiks, paberiks ja papiks, taaraks, klaaspakendiks ja biojäätmeteks.
  • Suitsetamine ja konide maha, purki või lillepotti viskamine on keelatud kõikides hosteli ruumides.
  • Koolitame enda kollektiivis töötavaid inimesi keskkonnateadlikeks ning laseme neil oma teadmisi igapäevaselt rakendada.
  • Palume oma külastajatel järgida keskkonnasõbralikke praktikaid ning jagada oma teadmisi nii meie kui teiste külastajatega.

 

Looming hosteli kollektiivi moodustavad usinad vastuvõtutöötajad, kes vastutavad külaliste vastuvõtmise, broneeringute haldamise ja hosteli üldise eluolu eest.

Hosteli juhataja, kelle õlul on suur pilt ning hosteli ja sellega seotud olevate inimeste heaolu.

Loomingu lahutamatuks osaks on vabatahtlikud eri riikidest, kes aitavad meid koristamisel, renoveerimisel, käsitöö projektides ning loovad hostelile omast sotsiaalset ja külalislahket õhustikku.

Viimased, ent mitte sugugi vähem olulised, on Looming hosteli asjutajad ja omanikud Sigrit ja Helgur, kes toetava hosteli tegevust nii nõu kui jõuga.

Looming hostelit majandab vabaühendus nimega Pohlad, mis on isikute vabatahtlik ühendus ning mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

MTÜ Pohlad missiooniks on keskkonnahoidu väärtustava, omanäolise, leidliku ja kaasava maailmavaate propageerimine.

MTÜ Pohlad juhatusse kuuluvad: Sigrit Rosental ja Helgur Rosental.

MTÜ Pohlad järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit

MTÜ põhikiri

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2021