Meie maailmavaade

Looming hosteli eesmärgiks on minimeerida meie tegevuse mõju keskkonnale. Oleme pühendunud taaskasutusele, renoveerimisele ning oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele. 

Keskkonnasteadlike printsiipide rakendamisel lähtume järgnevast:

  • Suurem osa meie hostelis leiduvast mööblist pärineb taaskasutuspoodidest, on ümbertöödeldud või ehitatud taaskasutatud materjalidest
  • Kasutame oma ressursse efektiivselt ja ökonoomselt
  • Eelistame loodussõbralikke ning keskkonnasõbralikke materjale
  • Koristamisel kasutame ökoloogilisi ja keskkonnasõbralikke tooteid või äädikat ja soodat 
  • Hostelis pakutav hommikusöök on taimne 
  • Proovime toota võimalikult vähe prügi! Tekkinud prügi sorteerime köögis olmeprügiks, pakendiks, paberiks ja papiks, taaraks ja biojäätmeteks
  • Koolitame enda kollektiivis töötavaid inimesi keskkonnateadlikeks ning laseme neil oma teadmisi igapäevaselt rakendada
  • Palume oma külastajatel järgida keskkonnasõbralikke praktikaid ning jagada oma teadmisi nii meie kui teiste külastajatega

Meie kollektiiv

Loomingu kollektiivi kuuluvad: 

Usinad püsitöötajad, kes vastutavad nii broneeringute, üldise heaolu kui suurepärase kliendikogemuse eest.

Köögihaldjad, kes vastutavad nii igapäevaste kui grupi hommikusöökide eest. 

Vabatahtlikud eri riikidest, kelle ülesannete hulka kuulub nii koristamine kui külastajate igakülgne abistamine. 

Ning loomulikult hosteli asutajad Sigrit ja Helgur, kes panevad kõigele käe külge ja õla alla.