Meie maailmavaade

Looming hosteli eesmärgiks on minimeerida meie tegevuse mõju keskkonnale. Oleme pühendunud taaskasutusele, renoveerimisele ning oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele. 

Keskkonnasteadlike printsiipide rakendamisel lähtume järgnevast:

  • Suurem osa meie hostelis leiduvast mööblist pärineb taaskasutuspoodidest, on ümbertöödeldud või ehitatud taaskasutatud materjalidest
  • Kasutame oma ressursse efektiivselt ja ökonoomselt
  • Eelistame loodussõbralikke ning keskkonnasõbralikke materjale
  • Koristamisel kasutame ökoloogilisi ja keskkonnasõbralikke tooteid või äädikalahust 
  • Hostelis pakutav hommikusöök on taimne 
  • Proovime toota võimalikult vähe prügi! Tekkinud prügi sorteerime köögis olmeprügiks, pakendiks, paberiks ja papiks, taaraks ja biojäätmeteks
  • Koolitame enda kollektiivis töötavaid inimesi keskkonnateadlikeks ning laseme neil oma teadmisi igapäevaselt rakendada
  • Palume oma külastajatel järgida keskkonnasõbralikke praktikaid ning jagada oma teadmisi nii meie kui teiste külastajatega

Meie kollektiiv

Loomingu kollektiivi moodustavad usinad vastuvõtutöötajad, kes vastutavad külaliste vastuvõtu ja broneeringute haldamise eest ning juhataja, kes hoiab silma peal suurel pildil. 

Vabatahtlikud eri riikidest, kelle ülesannete hulka kuulub nii koristamine kui külastajate igakülgne abistamine.

 

Ning loomulikult hosteli asutajad Sigrit ja Helgur, kes panevad kõigele käe külge ja õla alla.

Looming hostelit majandab vabaühendus nimega Pohlad, mis on isikute vabatahtlik ühendus ja mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

MTÜ Pohlad missiooniks on keskkonnahoidu väärtustava, omanäolise, leidliku ja kaasava maailmavaate propageerimine.

Looming hostel pakub Tartu külalistele omanäolist ja hubast majutuskogemust, inspiratsiooni ja suhtluskeskkonda. Hostel majandab kestlikke põhimõtteid järgides, ärgitab külalisi ja kogukonnaliikmeid kaasa mõtlema ja nägema võimalusi, kuidas jätkusuutlikult ja keskkonnaga arvestavalt toimida. Meie eesmärgiks on minimeerida oma tegevuse mõju keskkonnale. Pühendume taaskasutusele, renoveerimisele ning oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele ja ärgitame oma külalisi sama tegema.

 

MTÜ Pohlad juhatusse kuuluvad: Sigrit Rosental ja Helgur Rosental.

MTÜ Pohlad järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit

MTÜ põhikiri

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2021